Gruppearbeid. Gruppene laget en fiktiv avisforside fra 2025 om en vellykket helsetjeneste.

Digitalisering av helsetjenestene på Fosen: Fra pilot til plattform

Mange kommuner har etterhvert opparbeidet betydelig erfaring med helse- og velferdsteknologier gjennom pilotering og deling av kunnskap. Med økt fokus på digitalisering må denne kunnskapen anvendes i utviklingen av kommende digitale plattformer. Fredag 15. september var et trettitalls personer samlet på Roan Helse- og velferdssenter for å delta på en workshop om digitale plattformer, og hvordan disse vil påvirke innovasjon i helse og velferdstjenestene.

Et responssenter med mennesker i sentrum

Responssentra for velferdsteknologi er under hurtig utvikling i Norge og i utlandet. Organisasjonsmodeller for responssenter er preget av effektivisering som mål. Hvordan kan vi i denne hurtige utviklingen sette mennesker i sentrum? Helsevakta i Trondheim kan være en veiviser. Les her om vår nye publikasjon om du vil vite mer.

Fører velferdsteknologi alltid til styrking av brukere?

For mange kommuner er velferdsteknologi ensbetydende med styrking (eller “empowerment”). Men er det virkelig slik at velferdsteknologi virker styrkende? En kunnskapsoppsummering vi har gjennomført viser at det kan være det motsatte. Avanserte IKT-baserte løsninger hjemme kan like gjerne fungere som en tvangstrøye for brukeren. Men hva kan gjøres?

Er fallteknologi moden nok? Dette sier forskningslitteraturen.

Teknologi for å oppdage eller forebygge fall hos eldre er på fremmarsj. Mange norske kommuner prøver slike teknologier i sine piloter innenfor velferdsteknologi. Men hvor moden er fallteknologi? Vi prøvde oss på en kunnskapsoppsummering. Vi undersøkte mer enn et tusen forskningsartikler. Her kan du lese hva vi fant, og hva det kan bety for norske kommuner og sykehjem som vil investere i slik teknologi.